คำชี้แจง

ระบบ การคัดกรองผู้สูงอายุ

จุดประสงศ์ที่สำคัญ อย่างยิ่งคือ การดูแลผู้สูงอายุ

การคัดกรองผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลระยะยาวมีทั้งหมด 5 ด้าน คือ

ด้านสังคม ความสามารถในการมองเห็นและการได้ยิน ภาวะ หลงลีม และภาวะซึมเศร้า ภาวะเปราะบาง และความสามารถในการกิจกรรมประจำวัน

2. การคัดกรองผู้สูงอายุ

ปรับปรุงระบบรายงาน ใน สถานีอนามัย ให้ดูการประเมิน ผู้สูงอายุ


Power by IT WARINCHAMRAP HOSPITAL update 12 May 2015 pematee@yahoo.com IT WARINCHAMRAP HOSPITAL.