คำชี้แจง

ระบบ การค้นหาHN

1.จุดประสงศ์ที่สำคัญ เพื่อการส่งผู้ป่วยเข้าให้การรักษาผู้ป่วย แบบส่งต่อ เช่น LAB ให้มีความถูกต้อง ลดความยุ่งยากของข้อมูล

2.ลงบันทึกข้อมูลผู้ป่วยเบื้องต้น

Power by IT WARINCHAMRAP HOSPITAL update 12 May 2015 pematee@yahoo.com IT WARINCHAMRAP HOSPITAL.